УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Услови уписа

На конкурс за упис на прву годину студија могу се пријавити:

  • кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању и то школу економске струке или гимназију
  • кандидати који су завршили средњу школу друге струке, уколико су у претходном образовању савладали програме од значаја за студије економије и то: Основе економије (Политичку економију), Пословну економију (Економику предузећа), Националну економију и Статистику.
  • лица која имају средње образовање у четворогодишњем трајању и не испуњавају горе наведене услове, уз обавезу полагања два допунска испита (Основи економије, Пословна економија, Статистика, Национална економија).

Одлуком ННВ-а укида се допунски испит за упис студената у I годину на основним академским студијама на Економском факултету у Нишу.

Страни држављани који имају средње образовање у четворогодишњем трајању могу конкурисати за упис у I годину основних студија ако владају српским језиком и ако поднесу доказ о здравственом осигурању, уз услов да плаћају трошкове студија.

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству, конкуришу за упис у прву годину основних студија, по претходно обављеној нострификацији њихових сведочанстава стечених у иностранству.

Држављани Србије који су завршили средњу школу у иностранству уписују се под истим условима као и други кандидати.