УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА

На факултету се сваке године организује припремна настава из предмета који се полажу на пријемном испиту. Припремна настава за пријемни испит организује се из предмета: Основи економије, Пословна економија, Математика и Социологија. Наставу изводе наставници Факултета, а пријемни испит се припрема према уџбеницима за средње школе и приручницима чији је издавач Факултет. Припремна настава организује се у периоду између завршетка наставе у средњој школи и пријемног испита на Факултету (средином јуна).

Припремна настава одржаће се у периоду од 19. до 25. јуна 2024.

Припремна настава биће одржанa према следећем распореду:
Амфитеатар факултета (сутерен)
   10:оо-11:оо - Социологија
   11:оо-12:оо - Пословна економија
Сала института (деканат факултета)
   10:оо-11:оо - Основи економије
   11:оо-12:оо - Математика

Како се пријавити за слушање припремне наставе?

Кандидати се могу пријавити на е-маил: upis@eknfak.ni.ac.rs . У наслову е-маила (Subject-у) ставити „Пријава за припремну наставу“, а у самом е-маилу навести име и презиме, контакт телефон и одабрани предмет за слушање припремне наставе (Основи економије, Пословна економија, Математика или Социологија).

Припремна настава за кандидате заинтересоване за упис у прву годину основних академских студија биће организована током 5 дана.

Преузмите примере тестова из претходних година: